Speakers

The Global Forum will bring together various stakeholders, such as experts on naturally-based and convergent technologies, representatives from governments, international development organization, financial development institutions, the private sector and civil society to discuss the key issues and share best practice.

Christophe BEHAR
Raif VASILOV
Vyacheslav DEMIN
Olga MEMEDOVIC
Mikhail KOVALCHUK
Sergey KOROTKOV
Artem OGANOV
Andrey KLEPACH
Vladislav PANCHENKO
Andrey VOLKOV
Mikhail RYCHEV
Grigory TRUBNIKOV
Andrey FURSENKO
Ekaterina YATSISHINA
Aleksandr TKACHEV
Mathew BURROWZ
Ulf KARLSSON
Hiroshi KUNIYOSHI
Olgun HAYATI
Igor DROZDOV
Aleksandr DYNKIN
Ivan DANILIN
Mohammad SHABAN
Pawel MILLER
Victor HAEFELI
Wilma RETHAGE
Alexey RAKHMANOV
Elena SHMELEVA
Olga DONTSOVA
Yuri SLYUSAR
Oleg NARAYKIN
Anton MOSKVIN
Igor GANSHIN
Aleksandr YANENKO
Sergey POLYAKOV
Alexander SERGEEV
Marina BOROVSKAYA